Logo

Salwa Radio:

Mobile APP:

Stay in touch with us:

Islamic Calendar Widgets by Alhabib

FORUM - Fawaid Ilmiah

Diantara Amal Yang Memasukkan Seseorang Ke Dalam Surga

Jum'at, 06 Juli 2012 , 12:49:35
Oleh : ummu sekar

Follow:

Dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila aku melihatmu maka senanglah diriku dan sejuklah pandanganku. Maka beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu (diciptakan dari apa) ?". Maka beliau menjawab: "Segala sesuatu diciptakan (اللّهُ) dari air".

Abu Hurairah berkata: Aku bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu urusan (amal) yang apabila aku mengamalkannya niscaya aku akan masuk surga".

Beliau menjawab: "Sebarkanlah salam, dan berilah makan, dan sambunglah (hubungan) tali kekeluargaan, dan shalatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, kemudian masuklah ke dalam surga dengan selamat".

Hadits Shahih. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (2/295, 323-324 & 493) dan Hakim (4/129, dari jalan Qatadah dan seterusnya seperti di atas.

[Kitab ZUHUD & RIQAA-'IQ Bab 71, Meniti Zuhud Islami Menapaki Kelembutan-Kelembutan Hati, Al Ustadz Abdul Hakim Bin Amir Abdat Hafizahullah].

Sharing: