Logo

Salwa Radio:

Mobile APP:

Stay in touch with us:

Islamic Calendar Widgets by Alhabib

TANYA USTADZ

Puasa sunnah yaumul bidh

Senin, 06 Februari 2012 , 00:57:43
Penanya : Ikhwan

Follow:

Assalamu'alaikum

Ustadz barusan saya mendapatkan kabar singkat yang berbunyi tanggal masalah puasa sunnah yaumul bidh. karena rasa ingin tahu saya mencoba googling alhasil saya mendapatkan dalil yang berbunyi "Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dzar:
"Ya, Abu Dzar, apabila engkau berpuasa tiga hari dalam satu bulan, maka berpuasalah engkau pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas". (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Diriwayatkan daripada Jarir r.a. daripada Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Berpuasa tiga hari pada setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun yaitu puasa pada hari-hari putih - pada hari 13,14 dan 15 (bulan Qamariyah). (Riwayat al-Nasai dengan sanad yang sohih).
"

pertanyaan:

1. Apakah dalil ini benar(shahih) ?
2. Apa hukum puasa sunnah ini ?
3. Kapan waktu pelaksanaan puasa sunnah ini ?

atas penjelasannya saya ucapkan terimakasih
:)

Jawab :

silahkan baca di link berikut: http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/puasa-bidh.html

Oleh : Redaksi SalamDakwah
Sudah dibaca oleh 2060 orang

Sharing: